Engelli Öğrenci Birimi – Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimi

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Yönetim Kurulu Başkanı)

Üye: Prof. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ (Koordinatör)

Üye: Doç. Dr. Engin KURŞUN (Eğitim Komisyonu Başkanı)

Üye: Doç. Dr. Serkan YILDIRIM (Bilişim ve Erişilebilirlik Komisyonu Başkanı)

Üye: Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI (Ulaşılabilirlik Komisyonu Başkanı)

Üye: Doç. Dr. Ahmet ŞİRİNKAN (Sosyal Yaşam Komisyonu Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Türkan KADİROĞLU

Üye: Metin SAYGILI (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)

Üye: Ömer BEKTAŞ (Öğrenci)

AR-GE

Dr. Öğr. Üyesi Türkan KADİROĞLU

Arş. Gör. Sümeyye Ekici