Sosyal Yaşam Komisyonu – Engelli Öğrenci Birimi

Sosyal Yaşam Komisyonu

Sosyal yaşam sorunları, ihtiyaçlar ve beklentilerin belirlenmesi (kampüs olanakları, barınma, beslenme), çözümlenmesi, çözüm içim gerektiğinde projeler hazırlanması, diğer komisyonlarla iletişim halinde çalışılması. Sosyal faaliyetler yapılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, stigma, beden imajı ve benlik saygısı çalışmalarının yapılması. Farkındalık çalışmalarının yapılması. Tanıtım Kitapçığı, Formlar, Anketler veRehberler hazırlanması.Oryantasyon Programı hazırlanması.YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri için çalışılması (Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik-Mavi Bayrak, Fakülte Sosyal Kültürel Faaliyetlerde Erişim Nişanı ve Kampüs Sosyal Kültürel Faaliyetlerde Erişim Nişanı).


Atatürk Üniversitesi Logosu

Başkan

Doç. Dr. Ahmet ŞİRİNKAN

Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Atatürk Üniversitesi Logosu

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Pelin METE

KK Eğitim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Logosu

Üye

Öğr. Gör. Serap BUZTEPE

SHMYO

Atatürk Üniversitesi Logosu

Üye

Ömer BEKTAŞ

Öğrenci

Atatürk Üniversitesi Logosu

Üye

Şevket ALÇAY

Öğrenci