Kurum Mesajı - Engelli Öğrenci Birimi

Kurum Mesajı

Kurum Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
İnsanoğlu birbirinden farklı özellikler ile tek ve eşsiz bir varlık olarak dünyaya gelir. Engellilik, yeti yitiminin sosyal kısıtlamalarla karşılaşması ve bütün insanların aynı şekilde evrensel yaşam standartlarına ulaştırılamamasıdır. İnsan hakları gereği bütün öğrencilerimizin fırsat eşitliği içerisinde akademik ve sosyal yaşam hakkı bulunmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, amaç ve hedeflerini öğrencilerimizin güvenliği, rahatlığı ve gelişimleri temelinde oluşturmuştur. Birim her anlamda erişilebilir ve ulaşılabilir eğitim-öğretim ortamları sunmak, öğrencilerimizin akademik ve mesleki gelişimlerini destelemek, akademik sorunlarını çözmek, güvenli ve konforlu bir sosyal yaşam zemini oluşturmak, talep ettiklerinde sosyal yaşamlarını desteklemek için çalışır. Bu süreçleri geliştirmek için AR-GE çalışmaları yapar.

Bütün bunları başta “İnsan Hakları” ve “Engelli Hakları” olmak üzere “5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun”, “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”, “Atatürk Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Çalışma Yönergesi” ve “Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları”nı temel alarak, ilgili birimler ve kurumlar ile disiplinlerarası girişim ve faaliyetlerde bulunarak gerçekleştirir. Bu çalışmalarını, bünyesindeki “Eğitim Komisyonu”, “Bilişim ve Erişilebilirlik Komisyonu”, “Mekânda Erişilebilirlik Komisyonu”, “Sosyal Yaşam Komisyonu”, “Ar-Ge Komisyonu”, “Birim Temsilcileri” ile yürütür. Üniversite yaşamınızda rehberlik edecek, Birim Web Sayfası sizler için hazırlanmıştır.

Köklü bir eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesi güçlü alt yapısı ile sizlere evrensel standartlarda bir akademik ve sosyal yaşam sunmak için çalışır. Bütün bu çalışmaları sizlerle birlikte yürütmek temel ilke olarak belirlenmiştir. En önemli gücümüz, sizler ve sizleri temsil eden yürütme kurulumuz ve komisyonlarımızda yer alan öğrencilerimizdir.
Katkılarınızı bekliyor ve başarılı eğitim-öğretim süreçleri geçirmenizi diliyoruz.

Sevgilerimizle…

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Engelsiz Üniversite Tanıtım Filmi

Üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerini toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı amaçlayan kurumlardır.